Ana içeriğe atla

Fakültemizde kalite güvence sisteminin temel kavramları olan hesap verebilirlik, şeffaflık, öğrenme çıktıları, kanıta dayalı yaklaşım ve yenilikçilik anlayışı çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde akredite program sayımızın artırılması hedeflenmektedir. Fakültemizde program akreditasyonuna ilişkin uygulama ölçütlerinin ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olması ve sonuç-çıktı odaklı akreditasyon yaklaşımı benimsenmiş olup, birimlerden gelen talepler doğrultusunda akreditasyon çalışmaları başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölüm başkanı Prof. Dr. Ayşe Dilşad Mirzeoğlu ve dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çiftçi tarafından akreditasyon ile ilgili ön bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya akredite olmak isteyen programların yöneticileri ve akademisyenleri katılım gösterdi.

Galeri