Ana içeriğe atla
Dekan

 

Değerli Mesai Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler;

Bilindiği gibi spor, günümüz dünyasının en önemli sosyal olgularından biridir. Öyle ki, sporun bu gücü 206 ülkeyi tek çatı (IOC) altında birleştirebiliyor, birbiri ile savaş halinde olan ülkeleri bile aynı platformda bir araya getirip yarıştırabiliyor. Spor organizasyonları milyarlarca kişi tarafından aynı anda izlenip, çok yüksek rakamlarla bu organizasyonların yayın hakları satılabiliyor. Bu devasa endüstri, bünyesinde milyonlarca kişiye istihdam fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda spor, toplumsal gelişme ve kalkınma için ihtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirilmesinde de eğitimin en önemli araçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Spor Bilimleri Fakültesi sporun bu potansiyel gücünün bilincinde olarak, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda geleceği oluşturma çabası içerisinde olmalıdır. Bu çerçevede dört farklı programla ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme misyonunu taşıyoruz. Bir taraftan üniversite olmanın temel fonksiyonlarına bağlı kalarak bilgi üretimine katkıda bulunurken, diğer taraftan sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan programlarla, çok yönlü ve donanımlı meslek elemanlarını sektörle birlikte yetiştirmek; aynı zamanda da toplumdan aldıklarımızı topluma verme anlayışı ile toplumsal hizmet projeleri üretmek temel sorumluluklarımızdır. Bu anlayışla fakültemiz, üniversitemizin içinde bulunduğu Sakarya ve ülkemizin geneline, hatta ülke sınırları dışına açılan penceresi olmak durumundadır. Fakülte olarak bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Öğrencisi, idari ve akademik personeli ve yönetimi ile tam bir ekip anlayışı içerisinde bu potansiyeli harekete geçirmek hepimizin temel görevidir.

Bu anlayış ve inançla hepinize başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun.

Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu

Dekan