Ana içeriğe atla

Spor Bilimleri Fakültesi
sporbilimleri@subu.edu.tr I 0264 616 0321  

Öğrenci İşleri

Vedat Baykara | vedatbaykara@subu.edu.tr | 0264 616 1130

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Satı Kılıç | skilic@subu.edu.tr | 0264 616 0341

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Hakancan Aydoğdu | hakancanaydogdu@subu.edu.tr | 0264 616 0325

Rekreasyon Bölümü

Ali Rıza Akın | aliakin@subu.edu.tr | 0264 616 1062

Spor Yöneticiliği Bölümü

Haydar Özdemir | haydaroz@subu.edu.tr | 0264 616 0346

 

Dilekçeler

Akademik Çalışmalar Derslerini Saydırma Dilekçesi

AKTS Tamamlama Başvuru Dilekçesi

Azami Süre Sonu Derse Yazılma Dilekçesi

Azami Süre Sonu Ek Süre Sınav Başvuru Dilekçesi

Azami Süre Sonu EK-1, Ek-2 Sınav Başvuru Dilekçesi

Azami Süre Sonu Sınırsız Süre Sınav Başvuru Dilekçesi

Başka Üniversiteden Ders Almak İsteyenler İçin Dilekçe

ÇAP Başvuru Dilekçesi

Diploma Tercih Başvuru Dilekçesi

İlişik Kesme Kayıp Kimlik Dilekçesi

İntibak Başvuru Dilekçesi

Kayıt Sildirme Başvuru Dilekçesi

Not Düzeltme Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Temsilcisi Adayı Başvuru Dilekçesi

Öğrenimine Ders Alarak Devam etme Başvuru Dilekçesi (Mezuniyet Şartlarını Sağladığı Halde, Not Ortalamasını Yükseltmek İçin)

Önceki Öğrenmelerin Tanınması İçin Başvuru Dilekçesi

Staj Ücretine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Başvuru Dilekçesi

Staj-İşletmede Mesleki Eğitim Dersi Muafiyet Başvuru Dilekçesi

TÖMER (SADEM) Dil Notu Saydırma Dilekçesi

Yaz Okulunda Başka Üniversiten Ders Alma Dilekçesi

Yaz Okulunda Farklı Bölüm-Fakülte-MYO'dan Derse Yazılma Dilekçesi

Yaz Okulu Ücreti İade Dilekçesi

 

Formlar

Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu

Derse Yazılma Formu

Ders Sildirme Başvuru Formu (Mezuniyet Durumunda)

Ekle-Sil Başvuru Formu

Farklı Fakülteden -MYO'dan Ders Alma Formu

Farklı Üniversite-Bölümlerden Ders Alma Formu

Harç İade Formu

İşletmede Mesleki Eğitim Ara Rapor Değerlendirme Formu

İşletmede Mesleki Eğitim İşletme Değerlendirme Formu

İşletmede Mesleki Uygulama Kabul Formu

İşletmede Mesleki Eğitim Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu

İşletmede Mesleki Eğitim Yıl Sonu Komisyon Değerlendirme Formu

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

Kredi Transferi ve İntibak Başvuru Formu

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Mazeretli Derse Yazıl Ders Programı-Ek Tablosu

Mazeretli Derse Yazılma Formu 

Mezun Olmama Başvuru Formu

Sınav Notu İtiraz Formu

Staj Kabul Formu

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

Yaz Okulu Mazeretli Derse Yazılma Formu

Zorunlu Dersten Çekilme Formu